Menü

❯ Vásárlási & Szállítási feltételek

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

A jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) a Funny Box Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság (székhelye: 2083 Solymár, Mátyás király utca 70.; fióktelep: 1097 Budapest, Táblás u.36-38. C12.; cégjegyzékszám: 13-09-121535; adószáma: 14393273-2-13; pénzforgalmi száma K&H Bank: 10401024-00025173-00000002; elérhetőségek (info@funnybox.hu); képviseli: Molnárné Nagy Andrea ügyvezető igazgató önállóan; a továbbiakban: Szolgáltató) és a Funny-Box Kft. által nyújtott elektronikus kereskedelmi szolgáltatásokat igénybe vevő Ügyfél (a továbbiakban: Partner)jogait és kötelezettségeit tartalmazza. (Szolgáltató és Partner a továbbiakban együttesen: Felek).

1. Általános tudnivalók, a Felek közötti szerződés létrejötte
1.1. A jelen ÁSZF hatálya kiterjed a Magyarország területén nyújtott minden olyan elektronikus kereskedelmi szolgáltatásra, amely a webshop.funnybox.hu weboldalon (a továbbiakban: Weboldal) található elektronikus piactéren (a továbbiakban: Funny Box Webáruház) keresztül történik. Továbbá jelen ÁSZF hatálya kiterjed minden olyan kereskedelmi ügyletre Magyarország területén, amely jelen szerződésben meghatározott Felek között jön létre.
Szolgáltató a fenti pontban meghatározott kereskedelmi felületén kizárólag viszonteladókat szolgál ki. Szolgáltató vásárlói kizárólag az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény (”Ektv.”) 2.§ v) pontja szerinti fogyasztónak nem minősülő, regisztrált felhasználók lehetnek. Ezért Szolgáltató kéri Partnereit, hogy első vásárlásuk előtt regisztráltassák magukat. A regisztrációval a Szolgáltató Partnere tudomásul veszi, elfogadja az Általános Szerződési Feltételekben foglaltakat. Ha a Partner elfelejti jelszavát, a Szolgáltató a Partner kérésére újra rendelkezésre bocsátja, vagy partner a weboldalon kérheti az „elfelejtettem jelszavam” opcióval, e-mail címe megadásával az automatikus jelszóküldést. A jelszó átadásából, illetéktelen személy általi felhasználásából eredő károkért kizárólag a jelszó tulajdonosát terheli felelősség. A hibás regisztrációs lapok elküldéséből keletkező károkért a Szolgáltató felelősséget nem vállal.
A felhasználói körből ki van zárva az Ektv. 2.§ v.) pontjában meghatározott fogyasztó, aki önálló foglalkozásán és gazdasági tevékenységén kívül eső célok érdekében jár el.
A regisztrációval a Partner kijelenti, hogy a portál oldalait kizárólag gazdasági vagy szakmai tevékenysége körébe eső szerződéskötés céljából nyitja meg, tehát nem minősül az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény Ektv. 2.§ v.) pontjában foglaltak szerint fogyasztónak. A Funny-Box Webáruházban történő vásárlást az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény (”Ektv.”) szabályozza, azzal, hogy a jelen ÁSZF-el az Ektv. 5.§ (2) és a 6.§ (1)-(2) bekezdéseiben foglaltak szerinti tájékoztatást megadta a Szolgáltató.

1.2. A Funny-Box Webáruházban történő vásárlás elektronikus úton leadott megrendeléssel lehetséges, a jelen ÁSZF-ben meghatározott módon.

1.3. A Funny-Box Webáruház szolgáltatásait valamennyi, a Weboldalon szereplő termékek viszonteladásával foglalkozó jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező egyéb szervezet jogosult igénybe venni, amennyiben a Weboldalon érvényesen és sikeresen regisztrálja magát, továbbá magára nézve kötelezőnek ismeri el a jelen ÁSZF-ben foglaltakat.

1.4. A Felek közötti szerződés a megrendelő adatlap valamennyi kötelezően kitöltendő mezőjének kitöltését és a beírt adatok ellenőrzését követően, a „Fizetési kötelezettséggel járó megrendelés” gombra kattintás megerősítésével jön létre. A Felek között ily módon magyar nyelven létrejött szerződés írásba foglalt szerződésnek minősül, a Szolgáltató azt iktatja, és azt a hatályos jogszabályi előírások által előírt időtartamig őrzi. Felek között létrejött azon kereskedelmi ügylet (pl.: megrendelések leadása) is szerződésnek minősül, amelyet a Partner a Szolgáltató ügyfélszolgálatán keresztül bonyolít (írásban, személyesen vagy telefonon). A szerződések tartalmáról a Szolgáltató a Partner írásbeli kérésére tájékoztatást nyújt.

1.5. Ügyfélszolgálat: Funny-Box Kft.
Ügyfélszolgálati iroda helye: 1097 Budapest, Táblás u.36-38.C épület C04-es kapu
Ügyfélszolgálat nyitvatartási ideje: (hétfőtől péntekig: 07.30-16.00)
Telefon: +36 20 323 4355 (hétfőtől péntekig)
E-mail: info@funnybox.hu

2. Regisztráció
2.1. A weboldal felső részében elhelyezkedő menüsorban található Regisztráció link alatt, az ott található regisztrációs folyamatleírásban foglaltak szerinti eljárással, valamint az adatlap kitöltésével kerülhet sor a regisztrációra.

2.2. A Szolgáltatót a Partner által tévesen, hiányosan és/vagy pontatlanul megadott adatokra vagy a Funny-Box Webáruház webes felületén eszközölt bármilyen adatrögzítési, - módosítási hibára vagy hiányra visszavezethető károkért, így különösen de nem kizárólagosan a szállítási késedelemért, illetve egyéb problémáért, hibáért semminemű felelősség nem terheli. A Szolgáltatót nem terheli felelősség az abból adódó károkért, ha a Partner a jelszavát elfelejti, vagy az illetéktelenek számára bármely, nem a Szolgáltatónak felróható okból hozzáférhetővé válik.

3. Megrendelés
3.1. A vásárolt áruk lényeges tulajdonságai, jellemzői, az áruk használatára vonatkozó utasítások a konkrét árucikk információs oldalán, illetve a termékhez mellékelt használati utasításból ismerhetők meg részletesen. Ha a Partnernek a vásárlás előtt az áruval kapcsolatban kérdése merülne fel, a Szolgáltató ügyfélszolgálata készséggel áll a rendelkezésére. A Szolgáltató által forgalmazott termék használati utasítása – ahol ezt a jogszabályok előírják – az áruhoz mellékelésre kerül. Ha a Partner bármely okból nem kapná kézhez az áruval együtt a kötelező használati utasítást, azt azonnal – mielőtt az árut használatba veszi – jelezni köteles Szolgáltató vevőszolgálatánál, a Szolgáltató azt pótolja. Amennyiben a Partnernek a Webáruházban található bármely áru minőségével, alapvető tulajdonságával, használatával, használhatóságával kapcsolatban, a portálon közölteknél több információra van szüksége, forduljon bizalommal a Szolgáltató vevőszolgálatához, amelynek adatait az előző pontban találja.

3.2. A vételár mindig a kiválasztott termék mellett feltüntetett nettó ár, amely az általános forgalmi adót nem tartalmazza. A termékek vételára nem tartalmazza a kiszállítás költségét. A szortiment-, illetve márkakedvezménnyel rendelkező Partnerek, a rájuk vonatkozó kedvezményekre természetesen interneten keresztül történő vásárlás esetén is jogosultak. A termékek információs oldalain a nettó ár felirat mellett az aktuális szortiment és márka valamint partnerkedvezménnyel csökkentett nettó ár jelenik meg. A kedvezményrendszer kialakítása és megadása a Szolgáltató kizárólagos joga, melyet a Szolgáltató külön hirdetményeiben teszi elérhetővé. Szolgáltató jogosult egyoldalúan módosítani szortiment- és márka és partnerkedvezmény rendszerét, amelyről Partnereit minden esetben előzetesen írásban értesíti.

3.3. A Szolgáltató a Partner által a szolgáltató weboldalán (webshop.funnybox.hu) megrendelt és raktáron lévő árut a megrendelést követő 2 munkanapon belül, (munkanapokon 8 és 17 óra között) szállítmányozó cég részére házhoz szállítás céljából átadja, vagy kiszállítását saját szállítóeszközzel megkezdi.

 

Ha az adott számla nettó értéke eléri a 100.000 (százezer) forint összeget, a házhoz szállítás a Partner részére díjmentes. Amennyiben a Partner a megrendelését nem a Szolgáltató weboldalán keresztül adja le, hanem azt e-mail vagy fax formájában juttatja el Szolgáltatóhoz, úgy a Szolgáltató kizárólag a 14-óráig leadott megrendelések szállításának megkezdését vállalja a következő 2 munkanapra, minden 14-óra után érkezett megrendelést három munkanapos szállítási határidővel teljesíti. A meghatározott időpontra, órára történő kiszállítást Szolgáltatónak nem áll módjában vállalni.

A nettó 100.000 (százezer) forint összeget el nem érő számla esetén a fuvardíjat a Partner viseli oly módon, hogy 1.024,- (ezerhuszonnégy) Ft + ÁFA fuvardíj a számlában feltüntetésre kerül.

 

Ha egy Partnertől azonos napon több megrendelés is érkezik, ezek a házhozszállítás díja szempontjából külön kerülnek figyelembevételre és csak a nettó 100.000 (százezer) forint értéket meghaladó számlákon szereplő termékek házhozszállítása ingyenes. (Ennek egyszerű gyakorlati oka van: egy-egy megrendelés beérkezése után a Szolgáltató becsomagolja a szállítmányt és újabb csomag készítése esetében a szállítmányozó cég is külön szállítmányként kezeli és számlázza azt a Szolgáltató részére. A már leadott megrendelésekhez a Szolgáltatónak nem áll módjában újabb tételeket hozzátenni.) Amennyiben a megrendelés nettó 100 000 (százezer) forint értékhatár fölött van, de a szállítmány értéke azért nem éri el ezt az összeget mert valamely megrendelt tétel nincs raktáron, a rendelés kiszállítása a Partner számára díjköteles lesz. A fennmaradó tétel(ek) kiszállítása (az áru beérkezése után) abban az esetben történik ingyenesen, ha a Szolgáltató a Partner következő megrendelésével együtt szállítja, és a számla nettó összértéke eléri a 100.000 (százezer) forintos határt. A Szolgáltató a szállítási díj változtatásának jogát fenntartja azzal, hogy a módosítás a Weboldalon való megjelenéssel egyidejűleg lép hatályba. A módosítás a már megrendelt és Szállító által visszaigazolt termékek szállítási díját nem befolyásolja.

3.4. A Weboldalról megrendelhető termékek árai változtatásának jogát a Szolgáltató fenntartja azzal, hogy a módosítás a Weboldalon való megjelenéssel egyidejűleg lép hatályba. A módosítás a már megrendelt termékek vételárát nem befolyásolja. Amennyiben a Szolgáltató minden gondossága ellenére hibás ár kerül a Webáruház felületére, különös tekintettel a nyilvánvalóan téves, pl. a termék közismert, általánosan elfogadott vagy becsült árától jelentősen eltérő, esetleg rendszerhiba miatt megjelenő "0" Ft-os vagy "1" Ft-os árra, akkor a Szolgáltató nem köteles a terméket hibás áron szállítani, hanem felajánlhatja a helyes áron történő szállítást, amelynek ismeretében a Partner írásban elállhat vásárlási szándékától.

3.5. A megrendelést a Szolgáltató csak regisztrált Partnertől és csak akkor fogadja el, ha a Partner a megrendeléshez szükséges valamennyi mezőt maradéktalanul kitölti (ha a Partner valamely mezőt hibásan vagy hiányosan tölt ki, hibaüzenetet kap a Szolgáltatótól). A Szolgáltatót a Partner által tévesen és/vagy pontatlanul megadott rendelési adatokra visszavezethető szállítási késedelemért, illetve egyéb problémáért, hibáért semminemű felelősség nem terheli. Abban az esetben, ha a Partner a megrendelés E-mailben történő visszaigazolását követően, de még a kiszállítást megelőzően visszavonja a megrendelést, 10% kötbért köteles fizetni Szolgáltatónak. A kötbér alapja a megrendelésben szereplő árumennyiség nettó ellenértéke.

3.6. A Partner a megrendelés feladásával kijelenti, hogy a jelen Általános Szerződési Feltételeket elfogadja és magára nézve kötelezőnek ismeri el.

3.7. Szolgáltató a Partner vételi ajánlatának (megrendelésének) megérkezését követően köteles a Partner részére a vásárlást elektronikus úton (e-mailben) visszaigazolni. Amennyiben e visszaigazolás az ajánlat elküldésétől számított 48 órán belül Partner részére nem érkezik meg, akkor a Szolgáltató ajánlati kötöttsége, illetve a Partner vásárlási kötelezettsége minden további feltétel nélkül, automatikusan megszűnik.

3.8. A rendelés visszaigazoló e-mailben, a visszaigazolt időpontok tájékoztató jellegűek, esetenként attól eltérő beérkezési időpont is lehetséges attól függően, hogy a megrendelt termék raktáron van-e, vagy azt esetleg külön be kell szereznie a Szolgáltatónak. Ha a visszaigazolásban szereplő szállítási határidő meghaladja a 15 napot, abban az esetben a Partner írásban elállhat a Szerződéstől. A Partner abban az esetben is elállhat – írásban - a Szerződéstől, ha a Szolgáltató a visszaigazolásban szereplő időponthoz képest 15 napot meghaladó késedelembe esik a szállítással. Vis major, mint például háborús események, természeti katasztrófa, sztrájk, üzemzavar, hatósági intézkedések, foglalás, vágányzár, beszállítók okozta termeléskiesés bekövetkezése esetén a Szolgáltató mentesül a szállítási kötelezettség és a szerződés szerinti szállítási határidő betartása alól. Ilyen esetben a Szolgáltató minden lehetőt elkövet, hogy a szállítást a lehető legrövidebb időn belül folytassa.

3.9. A rendelt termékek helyszíni átvételét Szolgáltató munkanapokon 7:30 – tól 16 óráig biztosítja a 1097 Budapest, Táblás u. 36-38. szám alatti telephelyén. Amennyiben a Partner a megrendelés során helyszíni átvételt kér egy előre megadott időpontra, úgy a megrendelt és összekészített termékeket a Szolgáltató a megadott és visszaigazolt időponttól számított 2 munkanapig biztosítja átvételre. A második munkanap elteltével - amennyiben a Partner nem veszi át az árut - a megrendelés törlésre kerül. Ebben az esetben amennyiben a Partner továbbra is igényt tart a megrendelt termékekre, úgy azokat ismételten meg kell rendelnie az aktuálisan érvényes kondíciók szerint.

4. Szállítási, számlázási és fizetési feltételek
4.1. A Weboldalon kiválasztott és megrendelt terméket a Szolgáltató a Partnernek e-mailben küldött rendelési visszaigazolásban szereplő időpontban szállítja ki a Partner által a megrendelés során jelzett szállítási címre. A megrendelt terméket a Partner - előzetes írásbeli jelzés alapján - személyesen is átveheti a Szolgáltató telephelyén (1097 Budapest, Táblás u. 36-38. C4). Amennyiben a megrendelt árut Szolgáltató szállítja ki Partner részére, az esetben a kárveszélyviselés Partner telephelyén, vagy az általa meghatározott átadási helyen az áru átadásával száll át Partnerre. Az áru rakodása mindenkor annak a félnek a veszélyére történik, aki, vagy akinek a megbízásából a fuvarozó az áru rakodását végzi. Amennyiben az árut Partner szállítja, az esetben a kárveszély az árunak a Partner fuvareszközére történő felrakásával száll át, amennyiben a felrakást a Szolgáltató végzi. Abban az esetben, ha Partner, vagy annak megbízottja rakja fel az árut a fuvareszközre, akkor a kárveszély az áru a Partnernek történő átadásával száll át, Szolgáltató telephelyén.

4.2. Szolgáltató a munkanapon délután 14 óráig megrendelt árut a megrendelést követő második munkanapon reggel 8 és délután 16 óra között házhoz szállítja saját szállítóeszközzel vagy szállítmányozó cég részére házhoz szállítás céljából átadja. Meghatározott időpontra (órára) történő kiszállítást a Szolgáltatónak nem áll módjában vállalni. A jelen pontban írt szállítási határidők kizárólag tájékoztató jellegűek, a Szolgáltatót nem kötelezik, a tényleges szállítási határidő minden esetben a rendelési visszaigazolásban szerepel. A Partner köteles az áru átvételére a megrendelés visszaigazolásában jelzett vagy a Szolgáltató ügyfélszolgálatával leegyeztetett időben. Amennyiben Partner az általa megrendelt áru(ka)t nem veszi át a szállítás időpontjában, az esetben Szolgáltató jogosult a megrendelt árut harmadik személy számára értékesíteni, Partner pedig köteles a megrendelt áru nettó ellenértékét alapul véve 15% meghiúsulási kötbért fizetni Szolgáltatónak. Abban az esetben, ha a megrendelt árut harmadik személy részére, az áru speciális jellege miatt nem lehet értékesíteni a Partner köteles az áru ellenértékét valamint a visszaszállításának és/vagy megfelelő megsemmisítésének költségét is a kötbér összegén felül megfizetni Szolgáltató részére.

4.3. A Weboldalon megrendelt szolgáltatásokat a Szolgáltató a Partnernek e-mailben küldött rendelési visszaigazolásban szereplő helyszínen teljesíti.

4.4. Új Partnerek esetében a Szolgáltató kezdetben a szállítással egyidejű készpénzes fizetést alkalmaz, majd az üzleti kapcsolat elmélyülésével a Partner kérésére, a Szolgáltató egyedi döntése alapján lehetőség van átutalásra a megállapított hitelkeret összegéig. Amennyiben egy Partnernek lejárt, kifizetetlen számlája van, annak kiegyenlítéséig csak készpénzes fizetésre szolgálja ki a Szolgáltató. Partner tudomásul veszi, hogy amennyiben 30 napnál régebben lejárt tartozást halmoz fel - függetlenül attól, hogy a megállapított hitelkeretet meghaladta-e vagy sem - csak abban az esetben vihet árut, ha a leadott nettó rendelési értéknek legalább a dupláját a Szolgáltató részére előre átutalja. A rendelési érték felett átutalt összeget a Szolgáltató a 30 napnál régebben lejárt kinnlevőség értékébe számítja be. Abban az esetben, ha Partner ellen csőd-, vagy felszámolási eljárás indul, a Szolgáltató jogosult a további szállításokat csak készpénz fizetés ellenében teljesíteni. Késedelmes fizetés esetén Partner jelen szerződés alapján elfogadja és vásárlásaival elismeri, hogy Szolgáltató késedelmi kamatot számol fel.
A késedelmi kamat a Ptk. 6:155 § (1) bekezdésében foglaltakkal összhangban a késedelemmel érintett naptári félév első napján érvényes jegybanki alapkamat - külföldi pénznemben meghatározott pénztartozás esetén az adott pénznemre a kibocsátó jegybank által meghatározott alapkamat, ennek hiányában a pénzpiaci kamat - nyolc százalékponttal növelt értéke, amelyet Szolgáltató „késedelmi kamatértesítő levélben” küld meg a Partner részére. A kamat számításakor a késedelemmel érintett naptári félév első napján érvényes jegybanki alapkamat irányadó az adott naptári félév teljes idejére.
Ha a Partner a fizetési kötelezettségével késedelembe esik, Szolgáltató jogosult a Ptk. 6:155 § (2) bekezdésben foglaltak szerint a Partnertől a követelése behajtásával kapcsolatos költségei fedezésére negyven eurónak a Magyar Nemzeti Bank késedelmi kamatfizetési kötelezettség kezdőnapján érvényes hivatalos deviza-középárfolyama szerint megfelelő forintösszeget követelni. Ennek teljesítése Partnert nem mentesíti a késedelem egyéb jogkövetkezményei alól; a kártérítésbe azonban a behajtási költségátalány összege beszámít. Amennyiben a Szolgáltató a költségátalányt érvényesíteni kívánja a Partnerrel szemben, úgy azt megfelelő számviteli bizonylattal kiterheli a Partnerre. Szolgáltató lehetőséget biztosít a Partner számára, hogy pénzügyi osztályával egyeztetést folytasson (gkinga@funnybox.hu). A Partnert terhelő fizetési kötelezettségekbe csak a Szolgáltató által elismert, vagy jogerős bírósági határozatban megállapított követelés számítható be.

4.5. A Partner termékmegrendelés esetén köteles a kiszállítás időpontjában a csomagot tételesen ellenőrizni és hiánytalan teljesítés esetén az átvételi elismervényt aláírni. Ezt követően mennyiségi és csomagolási hiányosságokra vonatkozó reklamációt a Szolgáltatónak nem áll módjában elfogadni. Amennyiben a Partner az áru érkezésekor bármi sérülést, eltérést tapasztal, a szállítmányozó a Partner kérésére köteles tételesen átadni az árut és a helyszínen jegyzőkönyvet felvenni. Az így keletkezett károkért a szállítmányozót terheli a felelősség.

4.6. A Partnerek számára a Szolgáltató kizárólag egyedi döntése alapján biztosíthatja az áruvisszavétel lehetőségét arra az esetre, ha bármely okból a Szolgáltatótól vásárolt árut nem tudja értékesíteni. A visszavásárlási lehetőség csak újraértékesíthető árura vonatkozik, tehát különösen (de nem kizárólagosan) nem tartoznak ebbe a körbe a már megszűnt típusok; amennyiben az adott termék nem szűnt meg, de csomagolása megváltozott; a Szolgáltató által konkrét megrendelésre behozott termékek; olyan áruk, amelyeknek csomagolása sérült; kiszerelése nem egyezik a Szolgáltató által forgalmazott csomagolási egységgel; nem a Szolgáltatótól származik, az felbontásra került, egyéb okból sérült vagy hiányos; valamint a különböző kiárusításokban vásárolt termékek, stb. A visszavásárlási igényt a Szolgáltató bírálja el az igénybejelentést követő 5 (öt) munkanapon belül; a visszavásárlási ár az eredeti vételár legfeljebb 90 (kilencven) százaléka. A visszavásárlás elutasításával kapcsolatban a Partner nem jogosult kártérítési igényt érvényesíteni a Szolgáltatóval szemben. 4.7. A Szolgáltató ezúton tájékoztatja Partnereit, hogy az ÁFA-törvény 177.§- ában meghatározott lehetőséggel élve az általa kiállított számlákat nem írja alá és nem látja el bélyegző lenyomattal, mivel azok ezek nélkül is megfelelnek a számlával, mint könyvviteli bizonylattal szemben támasztott követelményeknek.

4.8. A Szolgáltató kijelenti, hogy indokolt esetben számlakorrekció(k) elvégzése érdekében fenntartja a jogot azok utólagos végrehajtására. Ez(ek) főként - de nem kizárólagosan - olyan esetekre vonatkoznak, amikor Partner részére egyedi árakon történik az értékesítés, számlázás. Előfordulhat, hogy téves rendszerbeállítás következtében az írásban kiközölt változás az adott időpontot követően sem helyes és ez utólagosan kiderül. Minden ilyen esetben az adott írásos információt vesszük figyelembe (Szolgáltató által írásban megküldött kondíciók és határidők) és ezek alapján akár utólagosan is jogosult a Szolgáltató számlakorrekciót kezdeményezni. A Szolgáltató kijelenti, hogy a számlakorrekció előfordulhat ún. jóváírás vagy utólagos terhelés formájában.

4.9. Szolgáltató ezúton tájékoztatja Partnereit, hogy Szolgáltató kizárólag az átutalásos számlák átvételére jogosult és azonosított személyeknek biztosít átutalásos kondíció esetén számla és áruátvételt. A jogosult személy lejelentése előzetes írásbeli nyilatkozathoz kötött, amelyet a Partner cég ügyvezető igazgatója, vagy cégjegyzésre jogosult személye tehet meg. A Partner cég ügyvezetőjének, vagy a cégjegyzésre jogosult személynek a Szolgáltató által elkészített nyilatkozatot kell kitöltenie és cégszerűen aláírnia, majd visszajuttatni a Szolgáltatónak a Partner cég aláírási címpéldányával együtt. Amennyiben cégjegyzésre jogosult személy, vagy ügyvezető igazgató saját személyét is jogosulttá teszi számlaátvételt illetően, úgy saját adatai tekintetében is nyilatkoznia kell. A nyilatkozaton meg kell jelölnie a jogosult személy nevét valamint személyi igazolvány számát. Szolgáltató a számlaátadás során minden esetben felmutatásra kéri a személyi igazolványt a jogosult személy igazolásának céljából. Szolgáltató kizárólag az általa kiközölt és erre a célra rendszeresített nyomtatványon fogadja el az ügyvezető, vagy az cégjegyzésre jogosult személy által megküldött adatmódosításokat. Szolgáltató kijelenti, hogy az ekként rendelkezésére bocsátott személyes adatokat kizárólag a fenti célból a vonatkozó, hatályos adatvédelmi jogszabályokban mindenben megfelelően kezeli. Valamennyi adatrögzítés és/vagy módosítás a Szolgáltató írásbeli visszaigazolása után lép életbe. Szolgáltató kijelenti, hogy jelen szabályozás teljesítésének elmulasztásából eredő valamennyi kár a Partner céget illetve annak vezetőjét terheli és Szolgáltató előre elutasít mindenféle kárigényt, amely a hiányos vagy hanyag tájékoztatásból fakad.

5. Garancia, szavatosság
5.1. A jótállásra és a szavatosságra a Polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény és az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló 151/2003. (IX.22.) számú kormányrendeletben foglalt mindenkor hatályos rendelkezései az irányadók, azonban erre vonatkozó kifejezett írásbeli kötelezettségvállalás hiányában Szolgáltató nem szavatolja, hogy az áru bármely, a Partner által elérni kívánt, ám a Szolgáltató által nem jelzett speciális célra alkalmas. A 72 órás cseregaranciával élhet a Partner, ha a rendeltetésszerű használatot a meghibásodás akadályozza. A Szolgáltatónak jogában áll a vásárolt termékkel kapcsolatos jelzett hibát felülvizsgáltatni a szakszervizzel, és abban az esetben, ha a hiba a nem rendeltetésszerű használatra vezethető vissza, a javítási költség a Partnert terheli.

6. Egyebek
6.1. A Funny-Box Webáruház Microsoft Windows Server alapokon működő információs rendszer, biztonsági foka megfelelő, használata nem jelent kockázatot, azonban javasoljuk, hogy tegye meg az alábbi óvintézkedéseket: használjon vírus és spyware védelmi szoftvereket friss adatbázissal, telepítse az operációs rendszer biztonsági frissítéseit. A Weboldalon való vásárlás feltételezi a Partner részéről az Internet technikai és műszaki korlátainak ismeretét és a technológiával együtt járó hibalehetőségek elfogadását.

6.2. A Szolgáltató nem felelős semmilyen kárért, amely a Weboldalra való csatlakozás miatt következett be. A Partnert terheli a számítógépe, illetve az azon található adatok védelmének kötelezettsége.

6.3. A Szolgáltató a Partnerek által rendelkezésre bocsátott adatokat célhoz kötötten, kizárólag a szerződés teljesítése és a szerződés feltételeinek későbbi bizonyítása érdekében tárolja. A megrendeléssel és a jelen ÁSZF elfogadásával együtt a nem természetes személy Partner kifejezett hozzájárulását adja ahhoz, hogy a Szolgáltató részére hírlevelet és egyéb reklámmegkeresést küldjön. A Szolgáltató a Partnerek adatait harmadik félnek nem adja ki, kivéve, ha a szerződés teljesítésekor a harmadik fél a Szolgáltató alvállalkozójaként/közreműködőjeként jár el. A Szolgáltató a Partnerek adatainak kezelésekor az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény mindenkor hatályos rendelkezései szerint jár el.

6.4. A Szolgáltató bármikor jogosult jelen ÁSZF feltételeit egyoldalúan, külön értesítési kötelezettség nélkül módosítani. Az esetleges módosítás a Weboldalon való megjelenéssel egyidejűleg lép hatályba. A már leadott megrendelésekre a leadáskori ÁSZF irányadó.

6.5. A szerződő Felek mindent elkövetnek annak érdekében, hogy az esetleges vitás kérdéseiket tárgyalások útján rendezzék. Amennyiben tárgyalásos úton nem lehetséges a jogvita rendezésére, szerződő Felek értékhatártól függően a Budai Központi Kerületi Bíróság, illetve a Komárom-Esztergom Megyei Bíróság kizárólagos illetékességének vetik alá magukat.

6.6. A Szolgáltató áru tulajdonjog fenntartással él mindaddig, amíg Partner Szolgáltatótól vagy Szolgáltató megbízottjától (pl.: alvállalkozó áruszállító) átadott-átvett áru(k) Szolgáltató számláján szereplő végösszegét teljes mértékben megfizeti, erre tekintettel a tulajdonjog fenntartás tartama alatt a Partner az átvett áru(k) vonatkozásában rendelkezési joggal élni nem jogosult, így többek közt azt el nem idegenítheti és meg sem terhelheti. A tulajdonjog fenntartással szállított áru harmadik személy által történt lefoglalása, illetve végrehajtási vagy felszámolási eljárás alá vonása esetén a Partner köteles Szolgáltató tulajdonjogát bejelenteni és erről Szolgáltatót haladéktalanul írásban értesíteni. Partner tudomásul veszi, hogy Szolgáltató kereskedelmi számláinak lejárati határidejét követő időpontban (vagy azt megelőzően indokolt esetben, pld. késve fizetés vagy elmaradás a számlakiegyenlítésekben) a Szolgáltatónak jogában áll egyoldalú bejelentéssel visszáru igényét bejelenteni Partner részére az általa leszállított és saját tulajdonát képező termékekre (árukra) vonatkozóan. Partner köteles a Szolgáltató jóváíró számlája ellenében, annak átvételével azonos időben kiadni a jóváíró számlán szereplő tételeket Szolgáltató részére. Partner kijelenti, hogy Szolgáltató tulajdon jog igényét nem vitatja és fentiek elmulasztása esetén büntetőjogi felelősséggel tartozik.

6.7. Ezen általános szállítási feltételek magyarul készültek. Bármely idegen nyelvre történő fordítás esetén a magyar nyelvű változat az irányadó. A fentiekben nem szabályozott kérdésekben a Ptk. és a mindenkor hatályos magyar jogszabályok rendelkezései az irányadóak.

REKLAMÁCIÓKEZELÉS

A hatékonyabb Reklamáció/Visszáru kezelés érdekében Ügyfélszolgálatunkon kollégáink fogadják az Önök jelzéseit írásban a Reklamáció és visszáru adatlapon, e-mailben, faxon és postán.
Elérhetőségek:
e-mail: rendeles@funnybox.hu
telefon.: +36 20 323 4355

A reklamációkezelő és visszáru adatlap innen letölthető: Reklamacio_Visszaru_Adatlap_2016.xls

Célunk, hogy a Funny-Box Kft. a lehető legrövidebb időn belül rendezze Partnerei részére a reklamációt illetve visszáruzást.

Teendő az áru átvételekor:
A kiszállítás során, az áruátvételnél meg kell győződni a bizonylaton szereplő csomagok darabszámáról és sérülésmentességéről. Amennyiben ezekben eltérést tapasztal, akkor ezt írásban kell feltüntetni az alábbi okmányokon: kísérő bizonylaton (szállítólevél, számla), fuvarozó cég átvételi okmányán (delivery) Az okmányokat minden esetben a sofőrökkel is alá kell íratni. A Funny-Box Kft. csak az így kitöltött reklamációt tudja elfogadni.
Sérült csomag esetén lehetőség van arra, hogy a sofőrnél lévő kárfelvételi jegyzőkönyvben a sérülések részletezve is rögzítésre kerüljenek (amennyiben a sofőrnél nincs formanyomtatvány úgy, ez lehet egy kézzel írott A/4-es lap is).

Bármely módon megírt jegyzőkönyv egy példányát a Funny-Box Kft. reklamációkezelőjéhez kell eljuttatni: rendeles@funnybox.hu, telefon:+36 20 323 4355 vagy postai úton: 1097 Budapest, Táblás u. 36-38. FONTOS! A fuvarozó cégnek minden esetben kötelessége megvárni, amíg Ön leellenőrzi a csomag(ok) sértetlenségét (külső sérülések vannak-e, szakadt, nyitott, nyomott, nedves, stb.) és a csomagok vagy raklapok darabszámát, ezt követően kell aláírni az átvételt igazoló nyomtatványt. Amíg az átvételi okmány nincs aláírva, addig az áruátadás nem fejeződik be.
Tételes átvétel során tapasztalt eltérés (a sofőr már nincs jelen): Kérjük, hogy az áruátvételkor tapasztalt problémákat azonnal jelezze írásban reklamációkezelőinknek! Az átvételtől számított 3 munkanapon túli mennyiségi és minőségi reklamációkat nem áll módunkban elfogadni. Hibajelenségek: hibás/téves árukiadás, téves számlázás, gyári hibás, vagy szállításkor sérült termék, többletszámlázás / többletszállítás. Visszáru ügyintézés: /Nem a Funny-Box hibájából eredő visszáru igény esetén/ Az Ön által kitöltött visszáru igényt (Reklamáció és visszáru adatlap) reklamációkezelő kollegáink koordinálják. Egyedi elbírálás után az Önök számára visszajuttatjuk a reklamáció elfogadását igazoló visszáru engedélyt. Ebben az esetben fenntartjuk a jogot az áru számlázási értékéből 10% levonására.

A visszáruzandó termékeket kizárólag újra eladható állapotban, szállításra kész csomagolásban, és csak kinyomtatott visszáru-engedéllyel vesszük át! Nem reklamációból adódó visszáru rendezése alól az alábbiak kivételek, amelyeket nem áll módunkban visszavenni: • Egyedi termék, amelyet a Vevő egyedi rendelésére vagy számára egyedileg gyártattunk • Áruátadás után sérült termék, vagy sérült termékcsomagolás (nem értékesíthető termék) • 3 munkanapnál régebben vásárolt, esetleg lejárt szavatosságú termékek, kivétel a jótállási vagy garanciális hibák esetében bekövetkezett reklamációk (jótállási vagy garancialevél, illetve a vásárlást igazoló számla ellenében) • Időközben a Funny-Box Kft-nél megszűnt forgalmazású termékek A termékek visszajuttatása, ill. azok költségei a vevőt terheli. Amennyiben a visszaszállítást a Funny-Box Kft.-vel szeretné intézni úgy az alábbi szállítási költségeket számolunk fel: Szállítási költség visszáru esetén: 2500 Ft/csomag illetve 8500 Ft/raklap (az árak nettó árak) A fentiek bevezetése kapcsán reméljük, hogy reklamáció és visszáru kezelés folyamata gördülékenyebbé, hatékonyabbá válik, és értékes időt takaríthatunk meg az Ön számára is! Funny-Box Kft

 

...

 

...

 

...